باسمه تعالی

       با سپاس بیکران از تمامی پژوهشگران اندیشمند که با ارسال مقاله های خود به همایش ملّی ادبیّات تطبیقی زمینه ساز پرباری و رونق آن شده اند، اعلام می گردد از میان 258 مقاله ارسالی، 60 مقاله برتر برای چاپ در مجموعه مقالات همایش برگزیده شده است که ، 20 مقاله آن در قالب سخنرانی توسط نگارندگان محترم ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است مجموعه مقالات چاپ شده در روزهای برگزاری همایش تقدیم حضور شرکت کنندگان گرامی می شود.

عناوین مقالات منتخب " همایش ملی  ادبیات تطبیقی"

عنوان مقاله

نویسنده/نویسندگان

دانشگاه / سازمان

نوع پذیرش

بهشت و جهنم در عرفان از دیدگاه مولانا و دانته

احمد رضا نظری 

 رامونا نکوهمت تک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا  

  دانشجوی کارشناسی ارشد واحد آستارا

چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی اشعار حکمی صائب و متنبی

سید محمد رضی مصطفوی نیا

 محمود رضا  توکلی محمدی

دانشگاه قم  

دانشگاه قم

سخنرانی و چاپ

بررسی عناصر شرقی و ایرانی در سرگذشت نورجهاد فرانسیس شریدان و لاله رخ توماس مور از منظر     شرق شناسی ادوارد سعید

لیلی جمالی

سمیرا مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز   

    دانشجوی کارشناسی ارشد واحد تبریز

سخنرانی و چاپ

از رباعی تا هایکو

حمید باقری فارسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد  -  واحد شهر کرد

سخنرانی و چاپ

ادبیات تطبیقی شعر کلاسیک(برخی مضامین مشترک دیوان صفی الدین حلی با مضامین رایج ادب فارسی)

اصغر برزی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

سخنرانی و چاپ

تطبیق برخی از شخصیت های تاریخ بیهقی با نظریه کهن الگوی یونگ

احترام رضایی  

  فاطمه محمد زاده

دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژ

   دبیر تحریریه ماهنامه بین الملی زائر

سخنرانی و چاپ

بررسی تاثیر تاریخ بر ادبیات (با تکیه بر تاثیرپذیری تاریخ نگاری جامع التواریخ از جهانگشای جوینی)

علی قانعی

مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد بناب

چاپ متن کامل

هملت و کیخسرو(شخصیت پردازی تطبیقی داستان کیخسرو در شاهنامه فردوسی و نمایشنامه هملت اثر شکسپیر)

محمدرضا نصر اصفهانی 

 مولود طلائی

دانشگاه اصفهان 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چاپ متن کامل

تاثیر شعر فارسی بر شعر آرمان رنو ، شاعر فرانسوی

اسما کمال الدین

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه

شهید چمران اهواز و مدرس

سخنرانی و چاپ

موضوعات شعر مقاومت و پایداری ایران و جهان

علی خوشه چرخ آرانی

مدرس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

سخنرانی و چاپ

شعر زنان از غرب تا شرق

لیلا شکوه فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد نجف آباد

چاپ متن کامل

مقایسه ی حکایات کوتاه منطق الطیر عطار با قالب داستانک از منظر نقطه ی شروع

محمود حکم آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

سخنرانی و چاپ

بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره در شعر ادونیس و احمد شاملو

نعمت اله سلیمانی   

 حسن مجیدی

مدرس دانشگاه پیام نور مشهد

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سخنرانی و چاپ

بازتاب موسیقی در ادبیات (بررسی موسیقی در خسروشیرین نظامی)

مریم اسمعیل زاده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چاپ متن کامل

عشق از منظر منصور حلاج و عطار نیشابوری

علی پیرانی شال

دانشگاه تربیت معلم تهران

چاپ متن کامل

تاثیر و تاثرات ادبی ایران و اروپا(با تکیه بر ادبیات تطبیقی)

سعید ارفعی  

 داود قهاری

طاهره موسویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چاپ متن کامل

جلوه های رئالیسم در مدیر مدرسه

مریم محمد زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چاپ متن کامل

بررسی برخی مضامین مشترک در شعر نو فارسی و عربی

مهین حاجی زاده  

 مریم محمدزاده

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   

  دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت معلم آذربایجان

سخنرانی و چاپ

ردپای رمانتیسم در شعر نیما و نازک الملائکه

عباس گنجعلی    

 مینا کاویان رئوف

دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

  دانشجوی کارشناسی ارشد

چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی جلوه های عشق در شعر اقبال و شابی

حسین ایراندوست  

 نسرین وهابزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  

 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد نجف آباد

سخنرانی و چاپ

بررسی تطبیقی روش مولانا و آلبرت الیس در درمان ناهنجاری های رفتاری آدمی

محمود شریفی  

 فیروز مردانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چاپ متن کامل

جهان بینی اخلاقی مولانا و نسبت آن با اخلاق جهانی

فاطمه ستاری 

 فاطمه مدرسی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه 

   دانشگاه ارومیه

چاپ متن کامل

نگرش مولانا و بلیک به جهان و انسان

شهلا خلیل اللهی  

 آزیتا شمشادی

دانشگاه شاهد تهران 

  دانشگاه شاهد تهران

سخنرانی و چاپ

کوه و نخل نماد پایداری در شعر معاصر فارسی و عربی

علی سلیمی   

 روشنک ویسی

دانشگاه رازی  

 دانشجوی کارشناسی ارشد

چاپ متن کامل

مقابله با فرهنگ غرب در آثار داستانی جمالزاده

ناصر علیزاده

 فاطمه مهر پویا

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  

   دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

چاپ متن کامل

ضرورت بررسی و بازنگری تطبیقی معانی فارسی (با تاکید بر توصیف بلاغت و فصاحت )

فرهاد کاکه رش 

 نصرت ناصری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد  

   دانشگاه پیام نور

چاپ متن کامل

رابطه شعر و کودکی از دید ادبی قیصر امین پور با تکیه بر دیدگاه ژان پیاژه

حسین آفتابی 

 سمیه رحمانی فام

دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد بناب

  دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد بناب

چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی جلوه های روایی و درامی معلقه و عنتره و داستان زال و رودابه

علی اصغر حبیبی

 ولی منافی

 علی اکبر احمدی چناری

دانشگاه زابل

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

   چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی ادب پایداری در شعر معروف الرصافی و فرخی یزدی

محمود رضا

 توکلی محمدی

دانشگاه قم

چاپ متن کامل

طبیعت رمزگرا در شعر بدرشاکرالسیاب و نیما یوشیج

جمال نصاری

دانشگاه پیام نور آبادان

چاپ متن کامل

رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

سید حسین سیدی

 مینا بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد  

  دانشجوی دکتری ادبیات فارسی

سخنرانی و چاپ

ریشه یابی مضامین ارداویراف نامه در قرآن و حدیث

هادی رضوان

داود گرگیج زرین پور

 راضیه امینی

دانشگاه کردستان

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

 دانش آموخته ربان و ادبیات عربی

چاپ متن کامل

باز خوانی خسرو وشیرین نظامی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی

فهیمه مختاری 

  زینب نوروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد  

  دانشگاه بیرجند

سخنرانی و چاپ

بررسی تطبیقی پدیده ی فقر در شعر پروین اعتصامی و معروف رصافی

علی سلیمی 

 فاروق نعمتی

دانشگاه رازی

  دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

چاپ متن کامل

تاثیر فرمالیسم در پدید آمدن فراداستان های فارسی

محمد رضا نصراصفهانی 

 مریم موسوی جشوقانی

دانشگاه اصفهان

  دانش آموخته کارشناسی ارشد

سخنرانی و چاپ

بررسی فرایند نوستالژیک در شعر ناصر خسرو قبادیانی و جمیل صدقی الزهاوی(پژوهش تطبیقی)

زینب رضاپور 

 عباس یداللهی

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان  

 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چاپ متن کامل

ارزیابی زنانه گویی در اشعار غاده السمان سوری بر اساس مبانی فروغ با دیدگاه تطبیقی

سولماز مظفری

دانشجوی دکترای ادبیات فارسی

و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(سما)

سخنرانی و چاپ

بررسی تطبیقی اشعار شاملو از حیث انسانگرایی با اشعار فدریکو گارسیا کورکا

فاطمه حیدری

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (سما)

چاپ متن کامل

بازی زبانی در تفکرات فلسفی ویتگنشتاین و اندیشه  عرفانی مولانا

کاوه عباسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

سخنرانی و چاپ

شعر درمانی و ارتباط آن با درمان شناختی

اکبر رجب زاده

کارشناس ارشد مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی بناب

چاپ متن کامل

بررسی عناصر سوررئالیستی در مثنوی معنوی مولوی

مسروره مختاری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه الزهرا(س)

چاپ متن کامل

نمونه های منفی کهن الگوی آنیما در اساطیر و ادبیات ایران

جعفر عشقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

چاپ متن کامل

از اندرسن ایران تا هانس کریستن اندرس(بهرنگی و اندرسن)

علی قانعی 

  عسگر ملائی

دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی واحدبناب

 دانشجوی کارشناسی مدیریت پیام نور بناب

چاپ متن کامل

بررسی جایگاه عقل در اندیشه ناصر خسرو قبادیانی و ابو العلاء معری

سید مهدی مسبوق 

   کبری الوار

دانشگاه بوعلی سینا همدان    

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

چاپ متن کامل

جلوه ی فنون بیان در قصیده ای از متنبی و سعدی شیرازی

سید محمد حسینی  

 زهرا فرج نژاد فرهنگ

دانشگاه علامه طباطبایی  

 دانشجوی دکتری واحد رودهن

    چاپ متن کامل

نگاهی به منظومه ی کردی نوفل و مجنون و مقایسه  آن با لیلی و مجنون نظامی کنجوی

محمد رضا صالحی مازندرانی   

سعید مهدوی فر

سید آرمان حسینی آبباریکی

دانشگاه شهید چمران اهواز   

 - ......-

دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

چاپ متن کامل

تصویر زن در اشعار شاعران معاصر فارسی و عربی

مهین حاجی زاده 

  حبیبه آقازاده اول

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی

چاپ متن کامل

تطبیق اشعار ابن ابی الحدید و ناصر خسرو در مدح امام علی(ع)

حسین میرزایی نیا 

 سکینه صارمی گروی

دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

   دانش آموخته زبان وادبیات عربی

چاپ متن کامل

توپوگرافی ادبی (رهیافتی به جایگاه و کارکرد کوه در سروده های شاعران فارسی و ترکی)

مریم حبیب زاده

مدرس دانشگاه جامع علمی

 کاربردی واحد اردبیل

چاپ متن کامل

رمانتیسم اجتماعی در آثار بزرگ علوی و هفت پیکر نظامی

ناصر علیزاده  

طاهره نظری انامق

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  

 دانش آموخته زبان وادبیات فارسی

سخنرانی و چاپ

مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی در دیوان اعشی

یحیی معروف  

 پریسا ستایش نیا

دانشگاه رازی کرمانشاه

  دانشگاه رازی

سخنرانی و چاپ

تاثیر مکتب رمزگرایی اروپا در ادبیات عرب به خصوص شعر عبدالوهاب بیاتی

مریم محمد زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چاپ متن کامل

دعبل و محتشم دوشاعر مرثیه سرا

سعیده اژدر فائقی بناب

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی سیر باده سرایی در ادب فارسی و عربی و تحول معنایی آن در اشعار حافظ شیرازی و ابن فارض مصری

عیوض هوشیار

  اباذز فتح اله زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چاپ متن کامل

بررسی ویژگی های جستجوی "مادر" در بوف کورهدایت و مورلا آلن پو به عنوان بازتاب ساختار روانشناسی ابن دونویسنده :مطالعه تطبیقی

مجید علوی  

 لیلی جمالی  

 قربانعای شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چاپ متن کامل

بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار نزار قبانی و مهدی اخوان ثالث

هادی شعبانی چافجیری 

 عباس گنجعلی 

 مرضیه صداقت

دانشگاه تربیت معلم سبزوار   

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار   

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

سخنرانی و چاپ

طبیعت و نوگرایی در شعر نیما یوشیج و بدرالشاکرالسیاب: بررسی تطبیقی

حسن مجیدی   

 مژگان رجب زاده

دانشگاه تربیت معلم سبزوار   

  دبیر آموزش و پرورش وکارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی اسطوره ی سیمرغ در آثار چندتن از شاعران معاصر ایران

مهین طهماسبی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چاپ متن کامل

مینی مالیسم از شرق تا غرب

عزیز حجاجی  

 محمود داداش رستمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب  

   مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چاپ متن کامل

بررسی تطبیقی مثنوی معنوی با اشعار ترکی شهریار

رحمان مشتاق مهر

  صدیقه علیزاده

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چاپ متن کامل